June 29, 2022

ปิดปลั๊กอินที่ไม่จำเป็นด้วย Asset Manager

การจะมีเว็บไซต์คุณภาพดีๆสักเว็บไซต์หนึ่งคงต้องใช้โปรแกมเมอร์ที่มีประสบการณ์มากมายและใช้โปรแกรมเมอร์หลายคนทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างมาก สำหรับปัจจุบันเราสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองผ่านการใช้โปรแกรม …

จัดการฐานข้อมูลด้วย WP-DBmanager

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าฐานข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญของเว็บไซต์และควรดูแลอย่างดีที่สุดเพราะหากฐานข้อมูลเว็บไชต์ของเราสูญหายหรือมีการจัดการที่ไม่ดีอาจทำให้เว็บไซต์เสียหายหรืออาจต้องแก้ไขฐานข้อมูลถ้าโชคร้ายสุดๆอาจต้องทำฐานข้อมูลใหม่เลยก็ได้ ดังนั้นเราควรมีการดูแลฐานข้อมูลที่ดี …